Voorwaarden Puurland Grootverbruik

Puurland Grootverbruik is een initiatief van Groene Rijders VOF

Alle afspraken worden gemaakt met Groene Rijders VOF welke ook het transport voor Puurland Grootverbruik verzorgt.

Voor algemene voorwaarden Groene Rijders bezoek onze website   https://groene-rijders.nl

Op alle leveringen gelden de voorwaarden zoals overeengekomen tussen leverancier en Puurland Grootverbruik

Voor de wekelijkse incasso via PayPro wordt een ‘natte’ incassomachtiging met de klant getekend

Bij niet kunnen incasseren van de betaling worden alle leveringen aan de klant gestopt tot alle rekeningen volledig zijn voldaan

Puurland Grootverbruik / Groene Rijders VOF is niet aansprakelijk voor het in gebreke blijven bij betalingen door de klanten van Puurland Grootverbruik. Indien de betalingen niet kunnen worden verhaald zal de leverancier Puurland Grootverbruik vrijstellen van (door)betalingen voor de betreffende producten aan de leverancier. Puurland Grootverbruik zal alles doen wat redelijkerwijze kan worden verwacht om de betalingen van de klanten zo snel mogelijk te ontvangen.